Glas a Gwyrdd

Mae nofel gyntaf Eiry Miles i oedolion, Glas a Gwyrdd (Gomer), yn cychwyn yn gyffrous wrth i ni gyfarfod â PC Carys Jones wrth ei gwaith yn Llundain. Er y dirgelwch yn yr olygfa agoriadol, y drewdod ofnadwy a’r corff marw, nid nofel dditectif yw hi. Yn wahanol i’m disgwyliadau mae’r stori yn dilyn hynt a helynt bywyd personol Carys yn hytrach na chynnig llinyn storïol ditectif cryf.

Mae hi’n byw yn Llundain, yn dioddef sylwadau dychanol ei chydweithwyr at ei Chymreictod, yn ymweld â’i theulu ar ei fferm deuluol ac yn ceisio helpu rhoi trefn ar fywyd ei chwaer. Un o’r pethau rhwystredig fel darllenydd oedd peidio gallu darllen rhagor am fywydau’r is gymeriadau a dilyn yr is blotiau. Braf byddai wedi clywed rhagor am gydweithwraig Carys a’i chyfyng-gyngor hithau ynghylch ei gyrfa a’i theulu er enghraifft. Roedd dirgelwch yr is blotiau a’r is gymeriadau yn cynnig cyffro a braf byddai wedi darllen rhagor amdanynt  yn hytrach na ffocysu ar garwriaeth Carys yn unig.

Nofel ysgafn ydyw am fywyd Cymraes yn Llundain ac o ran hynny mae’n llwyddiannus. Mae Eiry yn darlunio Llundain mewn modd effeithiol a’i disgrifiadau o’r ddinas yn taro deuddeg. Er hyn, teimlaf fod y deialog, ar adegau, yn annaturiol a gormod o’r cymeriadau yn ystrydebau. Yn bersonol, roeddwn yn disgwyl nofel ditectif sy’n cydio, llawn troeon annisgwyl o ddarllen y broliant: ‘Ond does dim byd yn ddu a gwyn, ac yn fuan draw Carys i ddeall nad yw’r hawdd gwahaniaethu rhwng y diawliaid a’r angylion…yn unman’. Nid dyna a gefais, ond mae’n amlwg nid dyna oedd bwriad yr awdur. Os oes gennych awydd am nofel ddifyr ac ysgafn mi fydd y nofel hon yn plesio.

Sgôr: 2.5/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s