Gwales

Mae mudiad tanddaearol asgell chwith, Poboliaeth, ar fin meddiannu Caerfyrddin. Mae cyffuriau’n rhemp yno, mae’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol wedi’i breifateiddio…

Y Gwreiddyn

Dyma gyfrol sy’n cynnwys cyfres o straeon byrion crefftus. Dyna’r hyn a ddisgwyliwn gan Caryl Lewis. Yn dilyn camp Caryl…

Glas a Gwyrdd

Mae nofel gyntaf Eiry Miles i oedolion, Glas a Gwyrdd (Gomer), yn cychwyn yn gyffrous wrth i ni gyfarfod â…

Awst yn Anogia

O’r dudalen gyntaf rydych yn ymwybodol eich bod yn nwylo meistr. Roedd Gareth F. Williams yn athrylith, boed yn ysgrifennu…

Pantywennol

Fel un sy’n hoff o nofelau hanesyddol, crefydd, y goruwchnaturiol a novellas roeddwn i’n edrych ymlaen yn arw at gael…